انواع دستگاه وکیوم سبزیجات

دستگاه وکیوم سبزیجات

دستگاه وکیوم سبزیجات
دستگاه وکیوم سبزیجات چیست؟ بسته بندی مواد غذایی مختلف و وسایل دیگر را دستگاه وکیوم انجام می دهد. دستگاه وکیوم هوای درون بسته را به صورت کامل خارج می‌کند و بسته بندی در محیط خلا اتفاق می‌افتد. مواد غذایی‌ که با دستگاه بسته بندی وکیوم بسته بندی شوند؛ ماندگاری بالاتری دارند. چرا که باکتری‌ها و میکروب‌هایی که مواد غذایی را فاسد می‌کنند نیاز به اکسیژن دارند و وقتی بسته بندی در محیط خلا و عاری از وجود اکسیژن انجام شود؛ ماندگاری مواد غذایی بالاتر می‌رود و آنها دیرتر خراب و فاسد می‌شوند. انواع دستگاه وکیوم سبزیجات: دستگاه وکیوم خانگی دستگاه وکیوم صنعتی دستگاه وکیوم خانگی به دلی...
بیشتر بدانید