ماشین آلات

زیر مجموعه ها

  1. عمومی
  2. بسته بندی
  3. خط کامل سبزی و میوه جات خشک وتازه
  4. خط فرآوری چیپس سیب زمینی
  5. خط کنسروجات گوشتی و غیر گوشتی
  6. خط فرآوری خرما