دستگاه بوجاری کنجد

دستگاه بوجاری کنجد

دستگاه بوجاری کنجد
بوجاری کنجد به چه معناست؟ بوجاری کنجد یا در اصطلاح لاتین winnow عبارت است از عملی که طی آن دانه‌های کنجد را از پوست و ساقه آن جدا می‌کنند . همچنین در حین این عملیات انواع بذر علف های هرز، اسپر حشرات و انواع آفتها از آنها زدوده میگردد. قدیمی ترین روش بوجاری، باد دادن خرمن کوبیده شده است در این روش کشاورزان به کمک چنگک یا وسیله دیگر محصول را در مقابل باد پراکنده میکند تا از سبوس جدا شود. در کل می توان گفت بوجار و بوجاری به عملی می گویند که دانه های غلات مختلف از جمله کنجد، گندم، جو یا برنج از پوست و ساقه خارج می شوند. همچنین، در طی این عمل، انواع علف های هرز، انواع آفات و هرگونه ...
بیشتر بدانید