خط سورتینگ

سورتینگ چیست ؟

سورتینگ چیست ؟
سورتینگ چیست ؟ سورتینگ یا sorting به معنی  مرتب سازی آیتم ها به صورت سیستماتیک است. البته قابل به ذکر است که کلمه سورتینگ دارای دو معنای مشترک و در عین حال متمایز است. سورتینگ در معنای اول به معنای ترتیب است. به طور کلی مفهوم ترتیب آیتم ها را بر اساس دنباله ای که طبق برخی معیارها مرتب شده اند، منتقل می کند. معنای دوم کلمه سورتینگ، دسته بندی است. این معنا نیز به دسته بندی آیتم ها بر اساس خصوصیات مشابه اشاره دارد.   سورتینگ محصولات چه اهمیتی دارد؟ سورتینگ اصطلاحي به معناي درجه بندي و دسته بندي محصولات است. در واقع، سورتينگ محصولات کشاورزي به درجه بندي انواع ميوه ها و...
بیشتر بدانید

خط کامل سورتینگ خشکبار و محصولات کشاورزی

خط کامل سورتینگ خشکبار و محصولات کشاورزی
خط سورتینگ خشکبار یعنی چه؟ سورتینگ اصطلاحي به معناي درجه بندي و دسته بندي محصولات است. در واقع، خط سورتينگ خشکبار به درجه بندي انواع خشکبار براساس اندازه، رنگ، شکل ظاهري و ساير عوامل و جداسازي ناخالصي ها اطلاق مي شود. در بيشتر موارد، سورتينگ، مقدمه اي براي بسته بندي محصولات است. آیا امروزه خط سورتینگ خشکبار مورد توجه همکان هست؟ در بازارهاي جوامع مدرن، به طور تقريبي تمامي خشکبار به صورت سورت و ليبل گذاري شده عرضه مي شوند و اين امر سبب تشخيص آسان تر کيفيت محصول توسط مشتري شده و توزيع و عرضه منظم تري را به دنبال خواهد داشت. امروزه علم و فناوري سورتينگ و تجهيزات مربوطه به درجه بندي و د...
بیشتر بدانید