خط فرآوری چیپس سیب زمینی

  1. تولید چیپس سیب زمینی
  2. دستگاه بلانچر آنزیم زدایی
  3. دستگاه فر پخت اتومات
  4. تانک روغن گیر
  5. دستگاه طعم زن چیپس
  6. دستگاه بسته بندی چیپس
  7. دستگاه بلانچر شستشو
  8. دستگاه سورتینگ سیب زمینی
  9. دستگاه پوست گیر سیب زمینی
  10. دستگاه اسلایسر